Chính sách bảo mật

Chungcuhn24h.net xin cam đoan sẽ bảo vệ tuyệt đối những thông tin cá nhân của người sử dụng website. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết và có liên quan đến việc thực hiện giao dịch cho thuê, hoặc đăng ký thuê chỗ ở. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của người sử dụng trong thời gian luật pháp quy định hoặc cho mục đích nào đó. Ngoài ra, người sử dụng, thành viên hoặc khách hàng của Chungcuhn24h.net có thể truy cập vào website và trình duyệt mà không cần phải cung cấp bất cứ chi tiết cá nhân nào. Vào lúc đó, bạn đang được ẩn danh và chúng tôi không thể biết bạn là ai cho đến khi bạn đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình.

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên trang thông tin bất động sản Chungcuhn24h.net được xác định khi bạn muốn sử dụng dịch vụ của website (đăng ký nhận thông tin dự án, nhận tư vấn trực tiếp, đăng ký tham quan nhà mẫu, thực tế dự án).

Chungcuhn24h.net luôn cố gắng để những thông tin được đăng trên trang Chungcuhn24h.net là hữu ích và chính xác nhất. Để thực hiện điều đó, Chungcuhn24h.net yêu cầu thành viên phải cung cấp đầy đủ và chính xác mọi thông tin tại Chungcuhn24h.net.

Các thông tin mà Chungcuhn24h.net có thể thu thập từ thành viên bao gồm: họ tên, giới tính, ngày sinh, email, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, nghề nghiệp, nơi làm việc và các thông tin cần thiết khác.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Các thông tin được thành viên cung cấp có thể dùng vào các mục đích sau:

  • Cung cấp dịch vụ trên Chungcuhn24h.net mà thành viên yêu cầu;
  • Gửi thông tin giới thiệu dịch vụ trên Chungcuhn24h.net đến thành viên;
  • Phân tích, đánh giá và hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ (kể cả website), công nghệ, quy trình;
  • Nâng cao mối tương tác và liên kết với thành viên;
  • Giải quyết các vấn đề tranh chấp, khiếu nại phát sinh liên quan đến việc sử dụng Chungcuhn24h.net ;
  • Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật tại Việt Nam.
  • Nếu không có sự đồng ý của thành viên, Chungcuhn24h.net sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến thành viên cho bên thứ ba để sử dụng với mục đích quảng cáo.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Công ty có hệ thống máy chủ có khả năng lưu trữ thông tin khách hàng tối thiểu là 02 năm và tối đa là 10 năm. Trong quá trình hoạt động, công ty có thể nâng cao khả năng lưu trữ thông tin nếu cần thiết.

4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Người dùng có thể tiếp cận và chỉnh sửa trực tiếp dữ liệu cá nhân của mình thông qua website Chungcuhn24h.net bằng cách liên hệ admin để đăng ký và sửa lại các thông tin, dữ liệu cá nhân của mình.

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Chúng tôi chỉ tập hợp lại các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích thương mại đúng đắn của chúng tôi. Và chúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm đảm bảo tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật của những thông tin mà người sử dụng đã cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sẽ đảm bảo an toàn cho các thông tin mà chúng tôi cung cấp cho họ.

Chungcuhn24h.net cam kết sẽ bảo mật các thông tin của khách hàng, nỗ lực và sử dụng các biện pháp thích hợp để bảo mật các thông tin mà quý khác hàng cung cấp cho Chungcuhn24h.net trong quá trình sử dụng dịch vụ trên Chungcuhn24h.net. Không bán, chuyển giao dữ liệu thông tin cho bên thứ ba, khi chưa được sự cho phép của thành viên ngoại trừ trường hợp theo yêu cầu cung cấp thông tin thành viên của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác.

Thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng được thu thập, lưu trữ và bảo vệ một cách nghiêm túc, chính xác và bảo mật.

Chúng tôi thiết lập những phần mềm thu thập, lưu trữ thông tin riêng biệt và được thực hiện duy nhất bởi hệ thống máy chủ và hệ thống máy chủ dự phòng của chúng tôi.

Việc bảo mật các thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng là tuyệt đối và sẽ không bị xuất trình cho bên thứ ba bất kỳ trừ khi có yêu cầu từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền..

TẢI BÁO GIÁ VÀ TÀI LIỆU DỰ ÁN

Báo Giá Và Chính Sách Bán Hàng Dự Án
    X