TO GAP SKYPARK 7.10.2020 conver gui mail

Mặt bằng căn hộ B2, B7 tòa B chung cư Sky Park Residence