TO GAP SKYPARK 7.10.2020 conver gui mail

Mặt bằng căn hộ B3, B6 tòa B chung cư Sky Park Residence