mat-bang-shophouse-khoi-de-the-terra-an-hung-toa-v1

Mặt bằng shophouse khối đế tòa V1 dự án The Terra An Hưng