Huyện Chương Mỹ

Xuân Mai Smart City

xuân mai smart city chương mỹ

Xuân Mai Smart City là dự án Thành phố vệ tinh thông minh do Tập đoàn Tân Hoàng Minh làm chủ đầu tư tọa lạc  tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Thành phố vệ tinh thông minh Xuân Mai Smart City có quy mô 3.072 ha quy hoạch thành một …

Chi tiết
TẢI BÁO GIÁ VÀ TÀI LIỆU DỰ ÁN

Báo Giá Và Chính Sách Bán Hàng Dự Án
    X