mat-bang-tang-dien-hinh-thap-s3-phan-khu-the-hill-du-an-Sun-Grand-City-Hillside-Residence (1)

mặt bằng tòa s3 phân khu the hill