mat-bang-yen-hoa-park-view-ct1-tang-23-25

mặt bằng yên hòa park view tòa ct1 tầng 23 - 25