mat-bang-yen-hoa-park-view-ct3-tang-16-18

mặt bằng yên hòa park view tòa ct3 tầng 16 & 18