mat-bang-yen-hoa-park-view-ct3-tang-4-15

mặt bằng yên hòa park view tòa ct3 tầng 4 đến 15