chung cư vc2 golden heart căn số 13,16

chung cư vc2 golden heart căn số 13,16