chung cư vc2 golden heart căn số 2,5,8,11

chung cư vc2 golden heart căn số 2,5,8,11