chung cư vc2 golden heart căn số 6,7

chung cư vc2 golden heart căn số 6,7