Các công việc đã thực hiện của dự án liền kề 1-5 Đông Anh

Các công việc đã thực hiện của dự án khu thương mại dịch vụ nhà ở 1-5

Tính đến tháng 10 năm 2015

khu thương mại dịch vụ nhà ở 1-5 đông anh

– Chấp thuận Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Đông Anh làm Chủ đầu tư thực hiện dự án:

Ngày 30/5/2013 UBND thành phố Hà Nội có công văn số 3869/UBND-QHXDGT đồng ý để Công ty TNHH MTV ô tô 1/5 thành lập liên doanh nghiên cứu lập dự án Khu thương mại dịch vụ và nhà ở tại tổ 53, thị trấn Đông Anh phù hợp với Quy hoạch phân khu đô thị N5 đã được phê duyệt và phù hợp với chủ trương đô thị hóa của huyện Đông Anh.

Ngày 20/6/2013, Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam có công văn số 501/ĐT-TCKT báo cáo kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Đông Anh (thành lập từ Công ty TNHH MTV ô tô 1/5 và Công ty Cổ phần bất động sản Vinalines) được triển khai thực hiện Dự án ”Khu thương mại dịch vụ và nhà ở 1/5” tại tổ 53, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh hiện do Công ty TNHH MTV ô tô 1/5 đang quản lý sử dụng. Ngày 18/7/2013, Bộ Giao thông Vận tải đã có công văn số 7119/BGTVT-TC thống nhất với đề xuất nêu trên của Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam.

– Ký hợp đồng tư vấn thiết kế:

Ngày 28/8/2013 Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Đông Anh đã ký Hợp đồng 01 v/v tư vấn nhiệm vụ quy hoạch, tư vấn thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư.

– Bàn giao mặt bằng đợt 1:

Ngày 10/3/2014 Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Đông Anh đã nhận bàn giao mặt bằng dự án đợt 1 khoảng 3ha/7.4ha.

– Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết 1/500:

Ngày 24-01-2014 UBND thành phố Hà Nội có quyết định số 699/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết 1/500 dự án “Khu thương mại-Dịch vụ và nhà ở 1-5” tại tổ 53, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

– Phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500

Ngày 01-12-2014 UBND thành phố Hà Nội có quyết định số 6366/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 dự án “Khu thương mại-Dịch vụ và nhà ở 1-5” tại tổ 53, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

– Thẩm định Thiết kế cơ sở

Ngày 15/4/2015 Sở Xây dựng Hà Nội đã có công văn số 3092/SXD-TĐ thông báo kết quả thẩm định TKCS dự án đầu tư xây dựng “Khu Thương mại – Dịch vụ – Nhà ở 1/5″ tại tổ 53, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh.

– Ý kiến về Phòng cháy chữa cháy

Ngày 23/4/2015 Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã có công văn số 2299/PCCC&CNCH-P6 về việc cho ý kiến về PCCC đối với phương án thiết kế công trình Khu Thương mại – Dịch vụ – Nhà ở 1/5.

– Cắm mốc Giải phóng mặt bằng

Ngày 22/4/2015 Trung tâm Giao dịch đất đai và Phát triển quỹ đất Hà Nội – Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội đã có thông báo số 250/TTGDĐĐ&PTQĐ thông báo diện tích dự kiến cần thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của Dự án Khu Thương mại – Dịch vụ – Nhà ở 1/5 tại Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

– Chấp thuận dự án đầu tư

Ngày 01/10/2015 UBND Thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 4941/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư Khu Thương mại – Dịch vụ – Nhà ở 1/5 tại Tổ 53 thị trấn Đông ANh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

TẢI BÁO GIÁ VÀ TÀI LIỆU DỰ ÁN

Báo Giá Và Chính Sách Bán Hàng Dự Án
    X