can-ho-2-9-gold-tower

thiết kế căn 2,9 chung cư gold tower tầng 17-29